Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 21:09

Ελληνο-αγγλικό λεξικό ιστιοπλοϊκών όρων

Άβακας = abacus

Αβαράρω (απωθώ, σπρώχνω) = shove

Αγαντάρω = avast, fendoff (σταματώ και κρατώ κάτι σταθερά χωρίς να λασκάρω ή να φερμάρω)

Άγκυρα = anchor

Αγκυροβολία = anchoring

Αγκυροβόλιο = anchorage, mooringplace

Αγκυροβολώ = to anchor, to moor, to come to anchor

Αετός =leech, roach (η πρυμνιά πλευρά – υποτείνουσα – του τριγώνου του πανιού)

Ακρόπρωρο = figurehead, figure-head

Ακρωτήριο = cape

Ακτή = coast, coastline

Ακτοπλοΐα = coastalnavigation

Αλεώριο = beacon (ενδεικτικό σημείο)

Άλμπουρο = mast

Αλυσίδα = chain

Άμπωτη = ebb

Αναστροφή (τακ) = tack

Ανατολή = East

Αναφωτίδα (υπερκατασκευή, σπιράγιο, κουτούσι) = decklight

Άνεμος = wind

Φαινόμενος άνεμος = apparentwind

Πραγματικός άνεμος = truewind

Σχετικός άνεμος = relativewind

Απότομη αύξηση του ανέμου (σπηλιάδα) = gust    

Ανεμοδείκτης = weathercock, weathervane

Ανεμοδούρα = weathervane

Ανεμολόγιο = compass rose

Ανεμόμετρο = wind gauge

Ανεμούριο = wind sleeve

Αντιανέμωση = backwinding

Αντιμάμαλο = backwash, rip

Απάγκιο = leewardside

Απόκλιση = variation

Αποπλέω = sail away, leave port, get sail, put out to sea, put to sea, set sail, sail

Αποθαλασσία = swell

Αποπλέω (σαλπάρω) = put to sea

Βαγονάκι = track (τζένοας), traveler (μαΐστρας)

Βαρόμετρο = barometer  

Βαρδάρια = running stays, running backstays, check stays

Βάθος = depth

Βελαστράλι = staysail

Βιντσιρέλο (εργάτης) = winch

Βιράρω = hoist

Βορράς = north

Βύθισμα = draft, sinking, draught of a ship

Βυθός = bottom

Γάστρα = hull, flowerpot, belly

Γεωγραφικόπλάτος = latitude

Γεωγραφικόμήκος = longitude

Γραδελάδα = grating

Γραντί = luff

Γοφός = quarter

Δένω = make fast, fast

Δέστρα = bollard, cleat

Δευτερόπριμα = training run

Δίαυλος = channel, fairway, lane

Διόπτευση = bearing

Δρομόμετρο = log

Δύση = west

Εγγυτάτη = closehauled

Εκπεσμός = derogation

Έκταμα (αλυσίδας) = span

Εκτόπισμα = displacement

Εντατήρας = tensioner

Έξαλα = freeboard

Εξάρτηση = rig

Εξαρτία = rigging

Εξαρτισμός = rigging

Επίδρομος = stay, babystay

Επίσημα = topmarks

Επίτονος = backstay

Εργάτης = winch, windlass

Έρμα = ballast

Ζωνάρι = rubbingstrake

Ημίτονοι (μαγγιόρα) = intermediateshrouds

Θύελλα = storm

Ίσαλος (γραμμή) = waterline

Ιστός = mast

Ιστίο = sail

Ιστιοφόροσκάφος = sailer

Ιστιοπλοΐα = sailing

Κάβος (ακρωτήρι) = cape

Κάβος (σχοινί)= cable, mooringline, toeband, warp

Καβοπιάνο = long line, cable line

Καδένα = chain

Καθρέπτης = abacus

Καμήλα = camelbackseat (το ανασήκωμα του καθίσματος του τιμονιέρη για καλύτερη ορατότητα, που θυμίζει ράχη καμήλας)

Καμπάνα σπινακόξυλου = spinnakerboomcup

Καμπίνα = cabin

Καρίνα (ή καρένα ή τροπίδα) = keel

Κάσαρο = hatch

Κατάορτσα = inirons

Κατάπρυμα = run, deadrun

Κατάρτι = mast

Κατάστρωμα = deck

Κιάλια = fieldglasses, binoculars

Κόλπος = gulf

Κολωνάκι = stanchion

Κόμβος = knot

Κόμπος = bend, hitch

καντηλίτσα = bowline

οκτάρι = figure

σταυρόκομπος = square knot

ποδόδεσμος = sheet bend

ψαλιδιά = clove hitch

διπλήψαλιδιά = rolling hitch

κρικόδεσμος = fisherman bend

Κοτσανέλο (δέστρα) = toggle, cleat

Κουβέρτα = deck

Κουμπάσο (ναυτικόςδιαβήτης) = caliper, compass

Κουπαστάρω = heel

Κουρέας =

Κουτούσι (υπερκατασκευή, σπιράγιο, αναφωτίδα) = decklight

Κούτσα (σεντίνα) = bilge

Κράτει (μηχανή) = hold, stop

Κρηπίδωμα = quay

Κυματοθραύστης = breakwater

Λαγουδέρα (διάκι - οίαξ) = helmstock, tiller

Λαζαρέτο = lazaretto, locker

Λασκάδα = broad reach

Λασκάρω = let loose

Λεντίες = springs, spring lines

Λιμάνι = port, harbour, haven

Λιμενοβραχίονας = mole

Λιμενοδείκτης (πορτολάνος – από το Ιταλικό Portolano) = portplan

Λιμνοθάλασσα = lagoon

Μαγγιόρα = intermediate shrouds, lower shrouds, sidestays

Μαϊνάρω = lower (κατεβάζω)

Μαΐστραήμεγίστη = mainsail, main

Μακαράς = block

Μανέλα = winchhandle (η χειρολαβή – μανιβέλα – για το γύρισμα των βιτζιρέλων)

Μαντάρι = halyard (το σχοινί για το βιράρισμα των πανιών που πιάνει στην κεφαλή τους)

Μαντάρισπινακόξυλου = spinnaker boom topping lift

Μαρίνα = marina

Μάσκα = bow

Ματισιά = splicing

Μάτσα = main boom

Μεγίστη = mainsail, main

Μεντζάνα = miz(z)en-mast, miz(z)en (η ‘’μαΐστρα’’ τουπίσωάλμπουρουτων Kettch)

Μεσοπρότονος (ήεπίδρομος) = stay, baby stay, small forestay

Μηχανοστάσιο = engine room

Μόλος = mole

Μούδα = reef                

Μουδάρω = reef

Μουδάρισμα = reefing

Μπαλατσίνι = topping lift

Μπαλαούρο = locker, lazaretto

Μπαλκόνιπρύμης = pushpit

Μπαλκόνιπλώρης = pulpit

Μπαλόνι (είδοςπανιού) = spinnaker

Runner = βαθύ μπαλόνι με μεγάλους ώμους και πολύ μεγάλη επιφάνεια (κατάπρυμα-δευτερόπριμα)

Reacher = στεγνό μπαλόνι με μικρούς-κλειστούς ώμους (πλαγιοδρομία με δυνατότερο άνεμο)

Al=purpose = ενδιάμεσο μπαλόνι που ταιριάζει σε όλες τις πλεύσεις

Μπαλονόξυλο = spinnakerboom, spinnakerpole

Μπανέλα = baleen, whalebone

Μπαστέκα = block

Μπαστιχάγιο = toerail

Μπαστούνι = bowsprit

Μπουλμές = bulkhead

Μπούνια = scupperholes

Μπουρού = foghorn

Ναύδετο = mooringbuoy

Ναυτικόκλειδί = snapshackle, shackle

Ναυτιλία = navigation

Ακτοπλοΐα = coastalnavigation

Ωκεανοπλοΐα = oceannavigation

Ναυτικός = sailor

Νήσος = island

Νησίδα = islet

Νότος = south

Ντουκιάζω = coil

Ξάρτι = rig

Ξάρτια = shroud

Ξαρτόριζα = chainplate

Όκκιο = hawsehole

Όρμος = bay

Ορμίσκος = cove

Όρτσα = beat, close haul, upwind, a-weather

Ορτσαρισμένος = windward

Ορτσάρω = go to windward, luff up, luff, head up, turn into the wind, turn closer to the wind

Ουριοδρομία = run

Πανιόλα = floorboards, cabin sole

Παπαδιά (καθρέπτης, άβακας) = abacus

Παραλλαγή = compass error

Παράτονα = main shrouds, cup shrouds

Παραφωτίδα = port light (υδατοστεγέςπλευρικόπαράθυρο)

Παρεκτροπή = deviation

Πασαρέλα = boarding ladder, plank, gang plank, gangway

Παταράτσα = main shrouds, cup shrouds

Πεντένι = rampart

Πηδάλιο = helm, steer, steering wheel                                                                                           πτερύγιοπηδαλίου = rudder

Πηδαλιούχος = helmsman

Πλαγιοδέτηση = sideberthing 

Δένω το σκάφος πάνω σε άλλο δεύτερη, τρίτη κλπ ντάνα = rafting up

Πλαγιοδρομία = beamreach

Πλευρά (μπάντα) = side

Πλεύση = course

             Νεκρόςτομέας, νεκρήζώνη                               = no go zone, no sail sector

             Κλειστή όρτσα, οξεία εγγυτάτη                          = closehauled  

             Ανοιχτή όρτσα,                                                   = closereach                

             Πλαγιοδρομία                                                     = beamreach                

             Λασκάδα, φορός                                               = broadreach                

             Δευτερόπρυμα, επίφορος                                  = trainingrun, running        

             Πρύμα, κατάπρυμα, καταβέλονα, ουριοδρομία   = run

             Κλειστή πλαγιοδρομία                                         = closereach

             Ανοιχτή πλαγιοδρομία                                         = broadreach

Πλημμυρίδα = flood                              

Πλοήγηση = piloting

Πλοηγός = pilot

Πλούς (ρότα) = seaway

Πλώρα = fore

Πλώρη = bow, head

Πλωριοδέτηση = berthingbow-on

Πλωτήαποβάθρα = hulk

Ποδάρι = tack

Ποδιά = foot

Ποδίζω = go to leeward, bear away, bear off, head downwind, turn away from the wind

Πορεία (πλεύση) σκάφους = course, way

Πορτούζι = eyelet

Προβλήτα = jetty

Προδέτηση = bow to

Προπέλα = propeller

Προπέλα σταθερή

Προπέλα feathering = feathering propeller (προπέλα μεταβλητού βήματος)

Προπέλα αναδιπλούμενη = folding 

Άξονας προπέλας = propeller shaft

Προσάραξη = beaching, grounding, stranding

Προςταπίσω = astern
Προςταεμπρός = ahead

Προσήνεμος (σοφράνο)= windward

Πρόσω (μηχανή)= ahead

Πρότονος = forestay, headstay

Πρύμα = aft

Πρύμα(πλεύση) = down wind, dead run, fair wind

Πρυμάτσες = stern lines

Πρύμη (ήπρύμνη) = stern

Πρυμνοδέτηση = go stern

Πρυμνοδετώ = berthing stern-to,

Πυξίδα = compass

Πυρσός = light

Ράουλο = roll, roller, block

Ρέλια = rails, handrails, stanchions lines, life lines

Ρεμέτζο = berth, dock, mooring

Ρεστία = swell

Ρηχία (άμπωτη) = ebb

Ριπή (ανέμου) = gust

Ρότα (πλούς) = seaway

Ρεύμα (θαλάσσης) = current

Ρόδα (τιμόνι) = steeringwheel

Ρότα (πλους) = seaway

Σαλπάρω (αποπλέω) = put to sea

Σεντίνα = bilge

Σημαδούρα (ή τσαμαδούρα) = mooringbuoy

Σημαία = flag

Σημαντήρας = buoy

Σκαρί = craft

Σκάτζα = maststep

Σκότα = sheet

Σκότα μαΐστρας = mainsheet

Σοφράνο (προσήνεμο) = windward

Σπηλιάδα (ριπή ανέμου) = gust, squall

Σπιράγιο (υπερκατασκευή, κουτούσι, αναφωτίδα)= decklight

Σπινακόξυλο = spinnakerboom, spinnakerpole

Σταυρός (ιστού) = spreader

Σταβέντο (υπήνεμα)= leeward

Στίγμα = position

Στρίτσο = anchorwell

Στροφόμετρο = tachometer, revolution counter, counter

Σχεδία = raft

Σωσίβιο = life-buoy, life-jacket, lifebelt, life preserver,

Ταμπούκι = hatch, κάσαρο

Τιμόνι = steer, helm

Τιμονιέρης = helmsman, steersman

Τζένοα = genoa

Tροπίδα (καρίνα ή καρένα)= keel

Τροχαλία = block

Τσαμαδούρα = mooringbuoy

Τσαμαντάλια = reefpoints

Τσίμα (υποστροφή) = jibe, gybe

Υπερκατασκευή (σπιράγιο, κουτούσι, αναφωτίδα)= decklight

Υπήνεμος (σταβέντο)= leeward

Υποστροφή (τσίμα) = jibe

Ύφαλα = underwater parts, bottom

Ύφαλος = sunken

Φάλκα = cabin top

Φάρος = lighthouse, beacon

Φερμάρω = avast, fast

Φιλιστρίνι = porthole

Φίμωμα = whipping

Φλόκος = jib

Φουντάρω = dropanchor, layanchor

Φρένα = camcleats, stoppers, linebreaks (εκεί που περνάμε τα σχοινιά για να τα ασφαλίσουμε χωρίς να τα δέσουμε)

Φώτα = lights

Εφίστιος φανός = mastheadlight (247,5º – 112,5º) (τόξο 225º)

Φανός κορώνης = sternlight (112,5º – 247,5º) (τόξο 135º)

Πλευρικός φανός = sidelight (0 – 112,5º & 247,5º – 360º ) (τόξο 112,5º)

Φανός αγκυροβολίας =

Φανός περίβλεπτος = All-roundlight

Αναλάμπων φανός = flashinglight

Φανός ρυμούλκησης = towinglight

Φωτοσημαντήρας = lightbuoy

Χαβούζα = cockpit

Χερσόνησος = peninsula