Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013 11:48

Η Καρίνα

Η ΚΑΡΙΝΑ

Η καρίνα σε ένα ιστιοφόρο είναι βασική γιατί:

α) βοηθάει στην ευστάθεια κατεβάζοντας το κέντρο βάρους του σκάφους προς τα κάτω

β) δημιουργεί εκείνη την πλευρική αντίσταση του σκάφους η οποία περιορίζει τον εκπεσμό του. Χάρις στην καρίνα το ιστιοπλοϊκό σκάφος μπορεί να κινείται όρτσα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι καρίνας οι οποίοι επηρεάζουν και την συμπεριφορά του σκάφος. Στo παρακάτω σχήμα βλέπουμε τα βασικά είδη καρίνας (σχ. 1).

karina1

Σχ. 1 – Τύποι καρίνας

Α) Longkeel ή Heavykeel. Τύπος καρίνας η οποία χρησιμοποιείτο παλαιότερα με κύριο μειονέκτημα της το μεγάλο βάρος της καθώς και την μη ευελιξία κινήσεων.

Β) Semi keel. Καρίνα μικρότερου μήκους από την Long keel καθώς και μικρότερου βάρους

Γ) Fin keel. Καρίνα σαν πτερύγιο, με πολύ μικρό μήκος αλλά μεγαλύτερο βάθος. Τα πλεονεκτήματα της καρίνας αυτής είναι ότι έχουν μικρότερο βάρος και δίνουν ευελιξία κινήσεων καθώς και μεγαλύτερη ταχύτητα στο σκάφος.

Στις μέρες μας και προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα και η ευστάθεια του σκάφους χρησιμοποιούνται γάστρες με μεγάλη <<κοιλιά>> και σχεδόν επίπεδο πυθμένα καθώς και καρίνες με <<βολβό>> στο κάτω μέρος της καρίνας. Στην φωτ. 2 βλέπουμε εικόνες διαφόρων τύπων καρίνας με ή χωρίς βολβό.

karina2

Φωτ. 2 – Φωτογραφίες διαφόρων τύπων καρίνας

Εκτός από τις σταθερές καρίνες μερικά σκάφη έχουν αναδιπλούμενες καρίνες. Οι καρίνες αυτές έχουν μηχανισμό που επιτρέπει στον κυβερνήτη του σκάφους να την αναδιπλώνει προς τα μέσα με αποτέλεσμα να μειώνεται το βύθισμα του και έτσι να μπορεί να περάσει από σημεία με μικρό βάθος θάλασσας ή να πλησιάσει πιο κοντά σε παραλίες. Όταν η αναδιπλούμενη καρίνα σηκωθεί, μειώνεται η υδροδυναμική αντίσταση του σκάφους με συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας του, αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο στα πρίμα γιατί στα όρτσα η καρίνα πρέπει να είναι κατεβασμένη.