Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 08:41

Κόμποι

ΚΟΜΠΟΙ

Σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, με την ανάγκη ύπαρξης πληθώρας σχοινιών για τις διάφορες χρήσεις που απαιτούνται, είναι απολύτως απαραίτητο ο κάθε ιστιοπλόος να γνωρίζει τους τρόπους με του οποίους μπορεί να κάνει ένα κόμπο, ο οποίος θα του καλύπτει τις διαφορετικές σε κάθε περίπτωση ανάγκες.

Οι κυριότεροι κόμποι που χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω:

A – Καντηλίτσα (bowline). Η καντηλίτσα (σχ. 1) χρησιμοποιείται για να γίνει μία γερή θηλιά. Το πλεονέκτημα της είναι ότι λύνεται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σχοινί.

bowline

Σχ. 1 – Καντηλίτσα

Β – Ψαλιδιά (clove hitch): Η ψαλιδιά είναι ένας εύκολος κόμπος αλλά εάν το σχοινί δεν βρίσκεται υπό συνεχή τάση τότε μπορεί να λυθεί. Χρησιμοποιείται στο κρέμασμα των μπαλονιών στα ρέλια, κλπ. (σχ. 2)

clove hitch

Σχ. 2 – Ψαλιδιά

Ο ίδιος κόμπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δέσιμο επάνω σε πάσσαλο (σχ. 3).

clove hitch2

Σχ. 3 – Ψαλιδιά σε πάσσαλο

Γ – Διπλή ψαλιδιά (rolling hitch): Η διπλή ψαλιδιά (σχ. 4) είναι κόμπος παρόμοιος με την ψαλιδιά αλλά πιο σίγουρος

rolling hitch

Σχ. 4 – Διπλή ψαλιδιά

Δ – Οκτάρι (figure): Ο κόμπος αυτός (σχ. 5) γίνεται συνήθως στην άκρη ενός σχοινιού προκειμένου να μην βγει από ένα κρίκο, ένα ράουλο, μία μπαστέκα, κλπ

figure

Σχ. 5 – Οκτάρι

Ε – Κρικόδεσμος: Ο κρικόδεσμος (σχ. 6), όπως υπονοεί και η ονομασία του, χρησιμοποιείται για το δέσιμο ενός σχοινιού σε ένα κρίκο

krikodesmos

Σχ. 6 – Κρικόδεσμος

Ζ – Σταυρόκομπος (square knot): Κόμπος (σχ. 7) χρησιμοποιούμενος για την ένωση δύο σχοινιών ίδιου πάχους

square knot

Σχ. 7 – Σταυρόκομπος

Η – Ποδόδεσμος (sheet bend): Κόμπος (σχ. 8) χρησιμοποιούμενος για την ένωση δύο σχοινιών διαφορετικού πάχους. Τον κόμπο αυτό καλό είναι να μην τον χρησιμοποιούμε σε συνθετικά σχοινιά γιατί μπορεί να μην κρατήσει.

sheet bend

Σχ. 8 – Ποδόδεσμος

Θ – Διπλός ποδόδεσμος: Κόμπος παραπλήσιος με την απλό ποδόδεσμο αλλά <<κρατάει>> καλύτερα