Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 08:41

Κόμποι

ΚΟΜΠΟΙ

Σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, με την ανάγκη ύπαρξης πληθώρας σχοινιών για τις διάφορες χρήσεις που απαιτούνται, είναι απολύτως απαραίτητο ο κάθε ιστιοπλόος να γνωρίζει τους τρόπους με του οποίους μπορεί να κάνει ένα κόμπο, ο οποίος θα του καλύπτει τις διαφορετικές σε κάθε περίπτωση ανάγκες.

Οι κυριότεροι κόμποι που χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω:

A – Καντηλίτσα (bowline). Η καντηλίτσα (σχ. 1) χρησιμοποιείται για να γίνει μία γερή θηλιά. Το πλεονέκτημα της είναι ότι λύνεται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σχοινί.

p1aa9ka37gijv9pq1taitvlkum4

Σχ. 1 – Καντηλίτσα

Β – Ψαλιδιά (clove hitch): Η ψαλιδιά είναι ένας εύκολος κόμπος αλλά εάν το σχοινί δεν βρίσκεται υπό συνεχή τάση τότε μπορεί να λυθεί. Χρησιμοποιείται στο κρέμασμα των μπαλονιών στα ρέλια, κλπ. (σχ. 2)

 2

Σχ. 2 – Ψαλιδιά

Ο ίδιος κόμπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δέσιμο επάνω σε πάσσαλο (σχ. 3).

 3

Σχ. 3 – Ψαλιδιά σε πάσσαλο

Γ – Διπλή ψαλιδιά (rolling hitch): Η διπλή ψαλιδιά (σχ. 4) είναι κόμπος παρόμοιος με την ψαλιδιά αλλά πιο σίγουρος

 4

Σχ. 4 – Διπλή ψαλιδιά

Δ – Οκτάρι (figure): Ο κόμπος αυτός (σχ. 5) γίνεται συνήθως στην άκρη ενός σχοινιού προκειμένου να μην βγει από ένα κρίκο, ένα ράουλο, μία μπαστέκα, κλπ

 5

Σχ. 5 – Οκτάρι

Ε – Κρικόδεσμος: Ο κρικόδεσμος (σχ. 6), όπως υπονοεί και η ονομασία του, χρησιμοποιείται για το δέσιμο ενός σχοινιού σε ένα κρίκο

 6

Σχ. 6 – Κρικόδεσμος

Ζ – Σταυρόκομπος (square knot): Κόμπος (σχ. 7) χρησιμοποιούμενος για την ένωση δύο σχοινιών ίδιου πάχους

 7

Σχ. 7 – Σταυρόκομπος

Η – Ποδόδεσμος (sheet bend): Κόμπος (σχ. 8) χρησιμοποιούμενος για την ένωση δύο σχοινιών διαφορετικού πάχους. Τον κόμπο αυτό καλό είναι να μην τον χρησιμοποιούμε σε συνθετικά σχοινιά γιατί μπορεί να μην κρατήσει.

Σχ. 4

Σχ. 8 – Ποδόδεσμος

Θ – Διπλός ποδόδεσμος: Κόμπος παραπλήσιος με την απλό ποδόδεσμο αλλά <<κρατάει>> καλύτερα