Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 21:08

Σχολή ανοιχτής θαλάσσης

Ο Ναυτικός Όμιλος Σκύρου, στην προσπάθεια του για διάδοση της ιστιοπλοΐας στο νησί, ξεκίνησε μαθήματα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης τα οποία γίνονται από πτυχιούχο προπονητή εξουσιοδοτημένο από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ). Μετά το πέρας των μαθημάτων και εξετάσεις χορηγείται άδεια κυβερνήτη ιστιοφόρου σκάφους μήκους μέχρι 24 μέτρων, διεθνούς ισχύος.

Όποιος ενδιαφέρεται για να μάθει περισσότερες πληροφορίες ή για την παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων μπορεί να επικοινωνεί με τον Όμιλο. Παράλληλα θα υπάρχουν και ανακοινώσεις στο site του Ομίλου πριν την έναρξη των μαθημάτων.