Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 16:29

Σχολή ιστιοπλοΐας τριγώνου

Ο Ναυτικός Όμιλος Σκύρου προγραμματίζει από φέτος το καλοκάιρι να ξεκινήσει μαθήματα ιστιοπλοΐας τριγώνου για παιδιά ηλικίας από επτά (7) έως δεκατριών 13 ετών. Τα μαθήματα θα γίνονται από πτυχιούχο προπονητή ιστιοπλοΐας τριγώνου, με σκάφη τύπου OPTIMIST, ιδιοκτησίας του Ομίλου, θα γίνουν δε το διάστημα Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2016.

Πληροφορίες - εγγραφές στα τηλέφωνα του Ομίλου.