Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 16:29

Σχολή Ιστιοπλοΐας Τριγώνου

Παρασκευή 5/7/2019

Ο Ναυτικός Όμιλος Σκύρου προγραμματίζει την επανέναρξη των μαθημάτων ιστιοπλοΐας τριγώνου (για παιδιά) μόλις λυθούν όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα του Ομίλου ή με το e-mail.