Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 21:01

Διοίκηση του Ομίλου

Κυριακή 23/6/2019

Διοίκηση του Ομίλου

Το Δ.Σ. του Ομίλου που εκλέχθηκε στις 19/6/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Μανώλης Κανάς

Αντιπρόεδρος: Σταμάτης Τραχανάς

Γ. Γραμματέας: Γιούλη Ντασκαγιάννη

Ταμίας: Δημήτρης Ευσταθίου

Μέλος: Μαρία Καραμπίνη

 

Επίσης το νέο Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση όρισε τους παρακάτω έφορους:

Μαρία Καραμπίνη: Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Γεώργιος Σακελλαρίδης: Έφορος Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης