Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 21:01

Διοίκηση του Ομίλου

Πέμπτη 26/2/2015

Διοίκηση του Ομίλου

Το Δ.Σ. του Ομίλου που εκλέχθηκε στις 25/2/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος: Μανώλης Κανάς

Αντιπρόεδρος: Τάκης Μαυρίκης

Γ. Γραμματέας: Μαρία-Χριστίνα Παπαστάθη

Ταμίας: Έφη Παπαστάθη

Μέλος: Νίκος Κομπογιάννης