Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 21:02

Ιστορικό του Ομίλου

Η Ιδρυτική πράξη του Ναυτικού Ομίλου Σκύρου έγινε στις 23/2/2011,

ψηφίστηκε το Καταστατικό του και εξελέγη η προσωρινή διοικούσα επιτροπή

η οποία αποτελείτο από τους:

Εμμανουήλ Κανάς (πρόεδρος)

Δημήτριος Μαυρίκης (αντιπρόεδρος)

Αθηνά Ζησίου (γραμματέας)

Κων/νος Ιντζές (ταμίας)

Γεώργιος Σκοπελίτης (μέλος) 

Η αναγνώριση του Ομίλου έγινε στις 7/12/2011 με την με αριθ. 535/2011

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ενεγράφη δε στο σχετικό

βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας στις 3/5/2012.