Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 21:12

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.)

www.eio.gr

Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο.

www.offshore.org.gr

Δήμος Σκύρου

www.skyros.gr

Λιμενικό Ταμείο Σκύρου

www.linariaport.gr

Σκύρος Ναυτική Εταιρία

www.sne.gr

Καιρός

www.meteo.gr

www.poseidon.hcmr.gr

www.windfinder.com