Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 21:12

1η σειρά μαθημάτων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης

1η σειρά μαθημάτων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης

Η πρώτη σειρά μαθημάτων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης στην Σκύρο έγινε το διάστημα Απρίλιος-Μάιος του 2013 και αποφοίτησαν από αυτήν τέσσερις νέοι ιστιοπλόοι.