Σάββατο, 02 Ιουλίου 2016 08:02

4η Σειρά μαθημάτων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης

Η 4η σειρά μαθημάτων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης έγινε στην Σκύρο το διάστημα Απρίλιος / Μάιος 2016 και αποφοίτησαν τέσσερις νέοι ιστιοπλόοι.